Series Phim Kênh Số 0 - Channel Zero

958 views
Kênh Số 0,Channel Zero là một loạt tuyển tập kể lại câu chuyện của Creepypastas, những câu chuyện kinh dị dạng ngắn Internet